İnsan Kaynakları Yazılımında Yenilikçi Markalar: Zeops

Zeops İnsan Kaynakları Yazılımı

Altı aydan uzun süredir hem SEO hem de ADS çalışması yaptığımız oldukça pratik ve kullanışlı bir insan kaynakları yazılımı olan Zeops yazılım ve modülleri hakkında, bu alanda bir yazılım ihtiyacı olan insanlara da faydalı olabilmesi adına bazı bilgiler vermek istedik.

Zeops tamamen yerli işletmecilerin, yazılım ve programlama ile hizmet desteğine kadar kendi bünyelerinde sağladığı oldukça kapsamlı bir insan kaynakları yazılımı. Bulut tabanlı bu yazılımın oldukça kullanışlı, pratik ve her işletmenin insan kaynakları alanındaki ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapılandırıldığını söyleyebiliriz. Sistem oldukça kapsamlı olmasının yanı sıra işletmelerin kendi bünyelerinde ihtiyaçları olacak ek modüllerin kullanılması ve ana yazılıma eklenmesi konusunda da çok pratik çözümler sunarak işletmelerin büyüme süreçlerine katkıda bulunmakta.

14 gün ücretsiz deneme süreci de sunan yazılımda insan kaynakları, maaş-bordro yönetimi, performans yönetimi, vardiya yönetimi, izin yönetimi gibi küçükten büyüğe her işletmenin personel yönetim süreçlerini kolaylaştıracak modüller mevcut.

Yazılımın Genel Kapsamı ve Eklenebilen Modüller

İnsan kaynakları ekibi tarafında belli yetkilendirmeler ve hiyerarşik bir yapılanmayla kullanılabilen insan kaynakları yazılımı, içeriğindeki modüllerle birlikte işletme içerisinde personelin işe girişinden, görev aldığı alanlara, alınan ödemeler ve izin süreçlerine kadar, personelin çalışma hayatı içerisindeki tüm süreçlerin kolaylıkla takip edilebilmesi ve raporlanabilmesini sağlamakta. Bu modüller hakkında kısaca bilgi vererek detaylandıralım:

Personel Yönetimi

Personelin işe alım sürecinden itibaren işletme içerisinde yüklendiği görevler ve çalışma düzeni hakkındaki tüm verileri içeren personel yönetimi modülü sayesinde şirket içi personel verilerinin düzenli şekilde tutulması sağlanabilir. Personelin işe alım süreci, görev pozisyonu, sahip olduğu yetenekler, dahil olduğu projeler, özlük dosyaları, yıllık izin gibi çalışma hayatının tam bir özetini sunar. İşletmenin hedefleri doğrultusunda nitelikli personel bulundurmak ve personelin verimini takip ederek işletme için en değerli konumda kullanılması ancak düzenli bir veri takibiyle mümkün olacağından, personel yönetimi bir işletmenin en hatasız takip yapmasını gerektirecek alandır diyebiliriz.

İşe Alım Yönetimi

İşletme içerisinde personel ihtiyacı olan bölümün açtığı ihtiyaç kaydından personelin işe alım sürecine kadar tüm süreçleri içeren modül yönetimi sayesinde verimli ve tutarlı bir işleyiş sağlanabilir. Özellikle başvuru sayısının yüksek olacağı pozisyonlar için başvuran personel adayının sahip olduğu özellikler, işi yapabilme yetkinliği, görev için gereken deneyime sahip olup olmadığı gibi tüm veriler sistem üzerinde işlenebilir ve raporlanabilir.

Mesai Planlama ve Vardiya Yönetimi

İyi organize edilmiş bir çalışma programının personelin verim ve motivasyonunu arttırabileceği gibi, fazla mesai hesaplama ve haftalık yasal çalışma sürecinin doğru şekilde düzenlenebilmesi için de işletmeye sağlayacağı katkı oldukça büyük olmaktadır. Özellikli üç bölümlü vardiyalarda zamansal çakışmalar ve bulunması gereken personelin bir düzen içerisinde çalışabilmesini sağlamak için insan kaynakları yazılımı içerisinde vardiya yönetimi modülünün kullanılması, mesai planlaması için kolaylık sağlayacaktır. Zeops yazılım içerisinde sürükle bırak teknolojisiyle oldukça pratik şekilde çözümlenebilmekte.

Online Raporlama ve İzleme Sistemi

Bir bölüme ait tüm personelin müşteri ziyaretleri sırasında anlık olarak veri girişi yapabilmesini ve girişi yapılan verinin departman yöneticisi tarafından görüntülenebileceği eş zamanlı bir sistem sunan online raporlama ve izleme sistemi sayesinde, ek olarak yine anlık veri girişi ile müşteri geri bildirimleri de alınabilmekte ve sistemde tutulabilmekte.

Uzaktan Eğitim Yönetimi

Personel değerlendirmesi ve personelin farklı zamanlarda şirket içi eğitimlerde aktif olmasını sağlamak adına online eğitimler düzenlenebilir, katılması gereken personele bilgilendirme yapılabilir. Farklı departmanlar için farklı eğitim içerikleri hazırlanabileceği gibi video ve doküman formatlarında eğitim içerikleri de yüklenebilir. Aynı zamanda yönetici ataması sayesinde personelin eğitime katılımı, takip ve ilerleme durumu, geçmiş eğitimlerin kapsamı, personelin aldığı tüm eğitimler de sistem üzerinden raporlanabilir.

İzin Yönetimi

Yıllık izin hakları, mazeret izinleri, sağlıksal problemlerden ötürü alınan raporlar gibi verilerin girişinin yapılabildiği ve personelin izin hak ve kullanımları sistem üzerinden kolaylıkla takip edilebilmekte ve raporlanabilmekte. Bu raporlama sayesinde gerek izin dönemleri içerisindeki çakışmalar gerekse gün hesaplama gibi karmaşık durumların da önüne geçilebilmekte.

Bordro Yönetimi

İşletme içerisinde çalışan tüm personelin çalıştığı alan ve aldığı hakedişlerin doğru hesaplamasını sağlayan bu modül, özellikle insan kaynakları uzmanlarının karmaşık iş yükünü oldukça hafifletmekte ve hata payını da ortadan kaldırmaktadır. Aylık maaş, primler, kesintiler, fazla mesai ücretleri, harcırah ödemeleri, avans ödemeleri gibi veriler sistem üzerine kaydedilebilir ve böylece herhangi bir karışıklığa yol açmadan zamanlı ödemeler aksama olmadan yapılabilir. Tüm su süreçleri muhasebe bölümü, insan kaynakları bölümü ve personelin kendisini, kendi yetkilendirmeleri dahilinde görüntüleyebilir ve takip edebilirler.

Masraf Yönetimi

İşletmeye ait genel masraf kalemleri ile personel bazında masraf hesaplamaları için en ideal çözüm masraf yönetimi modülü kullanmak olacaktır. İşletmeye ait tüm gider kalemleri ayrı, personel bazında gider kalemleri ayrı şekilde eklenebildiği gibi, sgk ödemeleri, ek ödemeler gibi işletme bünyesinde bir gider kabul edilebilecek tüm verilerin girişleri ayrı ayrı yapılabilir, istendiği zaman raporlama yapılabilir, ay karşılaştırmalı istatistikler ile harcamaların kontrolü kolaylıkla sağlanabilir. Yalnızca yönetici kısmı için değil, personel de çalışma düzeni içerisindeki masraf girişlerini yaparak üst kontrollere rahatlıkla sunabilir.

Görev Yönetimi

Gerek şirket içi işleyiş gerekse müşteri memnuniyetinin sağlanması açısından oldukça önemli bir yere sahip olan görev yönetimi modülü sayesinde görevlerin kapsamı, teslim süreçleri, gerekli materyaller, personele görev ataması, hiyerarşik düzende kontrol sağlanması ve aksamaların önüne geçmek için çeşitli hatırlatma mekanizmaları düzenlenebilir. En az iki kişinin üstlendiği görevlerde özel yada işletme kaynaklı oluşabilecek tüm durumları tolere edebilmenizi sağlayacak bu modül sayesinde teslim zamanları, göreve ilişkin önemli notlar gibi veri kayıplarının önüne geçer ve tüm projelerinizi profesyonel bir şekilde yönetebilirsiniz.

Performans Yönetimi

İşletme içerisindeki personelin net olarak verimliliğinin saptanması işletmenin büyümesi için önemli olduğu kadar, personelde aidiyet duygusunun gelişmesi ve iş motivasyonunu yükseltmesi için de gereklidir. Performans yönetimi işletme açısından eksik ve güçlü noktalarını keşfetmesi, zayıf kaldığı noktalarda nasıl bir takviye yapması gerektiğini saptamaya yardımcı olurken, personel içerisinde de hem değer görme açısından manevi, hem de para kazanma açısından maddi olarak güven ve bağlılık duygusunu da beraberinde getirir. Bu sayede işletme yüksek performansı ödüllendirirken, düşük performans için de neden ve sonuçları inceleyerek çözüm bulma konusunda daha başarılı olur.

Zeops İnsan Kaynakları Yazılımının Avantajları

Öncelikle ister küçük ister büyük ölçekli olsun tüm işletmelerin profesyonel bir insan kaynakları yazılımı kullanması gerektiğini önemle belirtelim. Tüm bu çalışmaları defterler yada excel tablolarından takip etmek, gerektiği zaman dönemsel veri karşılaştırmasını pratik bir şekilde yapamıyor olmak işletme verimliliği açısından çok ciddi bir vakit kaybı olacaktır.

14 Gün Ücretsiz Deneme

İşletmenizin ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamayacağını test etmek ve personelinizde de bir alıştırma sürecine girmek için yazılımı 14 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebilir; bu süreçte Zeops’un uzman ekibinden hem yazılım kullanımı hem de işletmenizin özel ihtiyaçlarına göre neler yapılabileceğinin bilgisini alabilirsiniz.

Bulut Tabanlı Yazılım

Bulut tabanlı bir yazılım kullanmak, deneyimlenmiş pek çok hatayı çözümlediğinden sisteminizi aksaklık ihtimali oldukça düşük bir payla kullanmaya başlarsınız. Tek bir veri merkezi bulunan bulut tabanlı yazılımlarda sistemsel iyileştirmeler ve yenilikler tüm kullanıcılara eş zamanlı olarak yansıtılır ve sorunsuz çalışması sağlanır.

Erişim Kolaylığı

Sadece tek bir cihaza kurulabilen masaüstü yazılımlar gibi bağlayıcı değildir. Web tabanlı olduğundan internet olan her yerden mobil cihaz, telefon, tablet ve bilgisayarlardan kolaylıkla erişilebilir. Tüm kullanıcıların kademelerine bağlı yetkilendirmeleri sayesinde tüm kullanıcılar kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile kendilerine ayrılan alana giriş yapabilir, kendilerine ait veri girişlerini tamamlayabilir ve üstlerinin de eş zamanlı olarak görüntülemesini sağlayabilirler.

Yedekleme

Düzenli olarak yapılan veri yedekleme sayesinde giriş yaptığınız veriler her zaman güvende olur. Hatalı bir işlemde geçmiş verilerin tümünü kaybetmek gibi sorunlarla uğraşmak durumunda kalmazsınız.

Ücretsiz Deneyin

Zeops insan kaynakları yazılımı ve içeriğindeki modülleri incelemek istiyorsanız 14 gün ücretsiz deneme için hemen başvuru yapabilirsiniz.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir